Όροι Χρήσης

Η παρούσα, από κοινού με τους λοιπούς όρους του ιστότοπου {Προσωπικά Δεδομένα, Χρήση Cookies, Όροι χρήσης για τους συνεργάτες, Πολιτική επιστροφών}, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης μεταξύ του ιστότοπου μας και των μελών/χρηστών/πελατών. Εφόσον συνεχίζετε την πλοήγηση σας και την χρήση αυτού, τους αποδέχεστε ρητά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν συμφωνείτε με τους όρους που αναφέρονται, παρακαλούμε όπως παύσετε την χρησιμοποίηση του ιστότοπου μας και των λειτουργιών του. Η παρούσα, από κοινού με τους λοιπούς συμπληρωματικούς όρους αναρτήθηκε την 26 Ιουλίου 2016, και δύναται να τροποποιηθεί. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση σας, ως προς τις τροποποιήσεις αυτών.

Λογαριασμοί μελών
Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ιστότοπου και να προβεί σε αγορές μέσω αυτού, θα πρέπει να παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία θα πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Σε οποιαδήποτε αλλαγή τους, θα πρέπει να ενημερώνει τον λογαριασμό του με τα ορθά στοιχεία. Συμφωνείτε ότι θα πρέπει να τηρείτε ασφαλή το λογαριασμό σας από τρίτους, αποκρύπτοντας τυχόν στοιχεία σύνδεσης είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που διενεργούνται από τον λογαριασμό σας. Δεν επιτρέπεται παραπάνω από ένας λογαριασμός για κάθε μέλος. Θα πρέπει να ειδοποιείτε άμεσα για κάθε πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Είστε υπεύθυνοι για την έξοδο σας από τον λογαριασμό σας και το Basketaki The League δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή. Απαγορεύεται ρητώς κάθε προσπάθεια εισαγωγής στον ιστότοπο κακόβουλου λογισμικού, ιών και άλλων συναφών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των ανωτέρω, το Basketaki The League, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε παύση ή οριστική διακοπή παροχής υπηρεσιών σε κάποιο μέλος, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό, διάφορα στοιχεία όπως το όνομα χρήστη, τις ήδη γνωστές IP του κτλ

Περιορισμός ευθύνης
Το Basketaki The League, δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την απρόσκοπτη χρήση των υπηρεσιών του από τα μέλη. Ουδεμία ευθύνη φέρει σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, διακοπής ηλεκτροδότησης, υπερφόρτωσης δικτύου, ιών που υπάρχουν στους servers και γενικά άλλων παραγόντων που είναι εκτός του ελέγχου και της εποπτείας του. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το περιεχόμενο, την εμφάνιση, την παρουσίαση και το γενικότερο σύνολο εξωτερικών συνδέσμων κειμένου, εικόνας, διαφήμισης, πολυμέσων κα, τα οποία παραπέμπουν στον ιστότοπο μας, καθώς δεν είμαστε σε θέση να τα ελέγχουμε. Το Basketaki The League, δύναται να τερματίσει ορίστηκα την λειτουργία του παρόντος ιστότοπου ή προσωρινά προκειμένου να προβεί σε λειτουργίες συντήρησης ή βελτίωσης των υπηρεσιών του.

Συνεργάτες
Το Basketaki The League, διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει πληροφορίες στους συνεργάτες του, προκειμένου προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Οι συνεργάτες δεσμεύονται από τους ειδικούς όρους χρήσης των συνεργατών και σε οποιαδήποτε παραβίαση τους, δυνάμεθα να τερματίσουμε οριστικά την συνεργασία μας μαζί τους, μη φέροντες καμιά ευθύνη για πιθανή απώλεια εισοδήματος και κερδών ή για ενδεχόμενη ζημία τους.

Δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται. Απαγορεύονται όλες οι ενέργειες πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη ρητή συμφωνία μας.
Ο χρήστης/μέλος/πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου. Εξαίρεση αποτελεί το περιεχόμενο που απευθύνεται στους συνεργάτες, με ρητή όμως υποχρέωση να ακολουθούνται οι όροι προώθησης που αναφέρονται στους όρους για τους συνεργάτες, και να μην παραβιάζεται κανένας από τους λοιπούς όρους του ιστότοπου.

Αγορές – Επιστροφή προϊόντων – Ειδικές προσφορές
Για να προχωρήσετε σε αγορά προϊόντων θα χρειαστεί να δημιουργήσετε λογαριασμό και να εισάγετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως προσωπικά στοιχεία, στοιχεία πληρωμής και στοιχεία διεύθυνσης. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την αγορά σας, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, από την παραλαβή του προϊόντος, όπως ορίζεται και στην πολιτική επιστροφών του ιστότοπου μας. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας φορολογούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και η συμμόρφωση μας σε αυτήν, δύναται να τροποποιεί τις τιμές των παρεχόμενων προϊόντων σε αλλαγές της φορολογίας. Οι τιμές ενδέχεται να τροποποιούνται, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών.
Ανά διαστήματα το Basketaki The League, θα παρέχει προσφορές προς τα μέλη/πελάτες του, εκ των οποίων ορισμένες θα έχουν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα αναφέρονται αναλυτικά στις εκάστοτε προσφορές. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών, με σκοπό την εξαπάτηση του Basketaki The League, ή πελατών αυτού, καθιστά άκυρη την προσφορά για το συγκεκριμένο μέλος/συνεργάτη, με πιθανή και την οριστική διακοπή των υπηρεσιών/συνεργασία από μέρους του Basketaki The League.
Ολοκληρωμένη αγορά, θεωρείτε η αγορά, για την οποία έχει καταβληεθί το αντίτιμο του προϊόντος. Σε διαφορετική περίπτωησ εκλαμβάνεται ως πρόθεση αγοράς, και δεν εμπίπτει στους όρους της αγοράς.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Σε οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, αρμόδια για την επίλυση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

preloader