Προσωπικά δεδομένα

Η παρούσα, από κοινού με τους λοιπούς όρους του ιστότοπου {Όροι χρήσης, Χρήση Cookies, Πολιτική επιστροφών}, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης μεταξύ του ιστότοπου μας και των μελών/χρηστών/πελατών.

Ο ιστότοπος μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του, όπως είναι ο λογαριασμός μέλους και το δελτίο νέων.

Κατά την εγγραφή σας και κατά την παραγγελία σας θα ζητηθούν στοιχεία όπως : Όνομα, Επίθετο, Χώρα, Περιοχή, Διεύθυνση, Τ.Κ., Τηλέφωνο επικοινωνίας και email. Τα ανωτέρω θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από το Basketaki The League και τους συνεργάτες του, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι παραγγελίες σας, να ενημερωθείτε για προωθητικές μας ενέργειες, να λάβετε ανταμοιβές ή να συμμετέχετε σε λοιπές ενέργειες μας όπως η αξιολόγηση, η έρευνα κτλ.

Το Basketaki The League δεν θα προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/πελατών σε τρίτους φορείς, με εξαίρεση να αποτελεί:
– η ζήτηση αυτών από αρμόδιες Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές, σε περίπτωση που υπάρχει νόμιμη αιτία., και
– η παροχή τους σε συνεργάτες του Basketaki The League, προκειμένου καταστεί δυνατή η εφαρμογή των λειτουργιών του ιστότοπου, όπως είναι η παραγγελία και η αποστολή προϊόντων, η ενημέρωση των πελατών/χρηστών/μελών για νέα προϊόντα κτλ.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας, αποδέχεστε αυτόματα την παρούσα πολιτική.

preloader